Dự án mới cập nhật

Làm các thủ tục thuế: Đăng ký thuế điện tử; Thông báo tài khoản ngân hàng;Làm các thủ tục về hóa đơn: Đăng ký sử dụng hóa...

Kê khai và nộp báo cáo thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩuKê khai và nộp báo cáo thuế Tiêu thụ đặc biệtKê khai và nộp báo cáo thuế...

Lập các báo cáo Tài chính cuối năm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;...

Thực hiện các công việc liên quan đến: Góp vốn, Báo cáo tài chính vay vốn; Báo cáo tài chính dự thầuGiải trình hồ sơ kế toán...

Nguyễn Thành Văn
641 tin đăng

Đăng ký tư vấn

Quý khách để lại thông tin để được tư vấn

Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay.

Hoặc liên hệ với chúng tôi theo hotline:

0912261399